تحویل ۳۵ پرونده به واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ۷
تحویل ۳۵ پرونده به واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ۷

به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی شهردار منطقه ۷ تبریز در تشریح این مطلب گفت: تعداد پرونده‌های دارای حکم بر قلع و قمع محل خلاف ۱۰ فقره، تعداد پرونده‌های دارای حکم بر پرداخت جرائم نقدی در این ماه را ۲۵ فقره و پرونده‌های تسویه حساب شده از طریق درآمد را ۴۷ فقره عنوان کرد.وی تعداد […]

به گزارش قلم پرس، محمد علی سلیمی شهردار منطقه ۷ تبریز در تشریح این مطلب گفت: تعداد پرونده‌های دارای حکم بر قلع و قمع محل خلاف ۱۰ فقره، تعداد پرونده‌های دارای حکم بر پرداخت جرائم نقدی در این ماه را ۲۵ فقره و پرونده‌های تسویه حساب شده از طریق درآمد را ۴۷ فقره عنوان کرد.
وی تعداد پرونده‌های اجرای حکم تخریب و پلمپ را ۷ فقره عنوان کرده و بیان داشت: پرونده‌های طرح در دیوان عالی کشور در دی ماه سال جاری ۱۱ فقره و پرونده‌های تسویه حساب شده بالغ بر ۳۶ میلیارد و ۴۸۸ میلیون ریال بوده است.
سلیمی تعداد پرونده‌های ارسالی برای بررسی مجدد در شهرسازی و سایر واحدها را ۸۹ پرونده عنوان کرد که همکاران و کارشناسان امر با دقت نظر پرونده‌ها را بررسی، شهروندان محترم منطقه را راهنمایی کرده و پس از طی مراحل قانونی، پرونده‌ها به جریان افتاده‌اند.