تحقق ۷۳ درصدی بودجه پیش‌بینی شده شهرداری تبریز طی شش ماه نخست سال
تحقق ۷۳ درصدی بودجه پیش‌بینی شده شهرداری تبریز طی شش ماه نخست سال
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تبریز از تحقق 73 درصدی بودجه پیش‌بینی شده شهرداری خبر داد و عنوان کرد که 80 درصد آن نقدی و 20 درصد غیر نقدی بوده است.

به گزارش قلم پرس، علیرضا نوای باغبان با اعلام خبر فوق گفت: طبق بودجه پیش‌بینی شده مبلغ ۲۵۸۵ هزار میلیارد تحقق بودجه برای شهرداری مرکز و مناطق در شش ماه نخست سال در نظر گرفته شده بود و از این رقم ۱۷۵۳ تومان تحقق یافته است که در حدود ۷۳ درصد بودجه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این رقم تحقق با توجه به شرایط خاص اقتصادی این برهه، قابل قبول است و اینکه هر چقدر این رقم در ماه‌های آینده بیشتر شود، باعث انجام فعالیت‌های عمرانی بیشتری خواهد شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تبریز تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی شده مجموع مرکز و مناطق، رقم ۱۷۹۴ میلیارد تومان بود که طی شش ماه گذشته رقم تحقق یافته به مبلغ ۶۹۹ میلیارد تومان رسیده، که در این حوزه نیز نزدیک ۴۰ درصد بوده است.