تحقق ۱۰۵ درصد بودجه واحد اجرای احکام منطقه ۳ در ۹ ماه امسال
تحقق ۱۰۵ درصد بودجه واحد اجرای احکام منطقه ۳ در ۹ ماه امسال

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا از فعالیت و تلاش جدی مدیریت و کارکنان واحد اجرای احکام آراء کمیسیون های ماده صد منطقه خبر داد و گفت: کارکنان این واحد همچون کارکنان سایر واحدهای حوزه درآمدی و معاونت های دیگر توانستند در مدت ۹ ماهه امسال، بیش از  بودجه معین شده کسب درآمد کنند.وی، درصد […]

به گزارش قلم پرس، یعقوب وحیدکیا از فعالیت و تلاش جدی مدیریت و کارکنان واحد اجرای احکام آراء کمیسیون های ماده صد منطقه خبر داد و گفت: کارکنان این واحد همچون کارکنان سایر واحدهای حوزه درآمدی و معاونت های دیگر توانستند در مدت ۹ ماهه امسال، بیش از  بودجه معین شده کسب درآمد کنند.
وی، درصد تحقق از بودجه معین شده برای ۹ ماهه امسال منطقه از سوی واحد اجرای احکام را، ۱۰۵ درصد اعلام کرد و افزود: واحد اجرای احکام منطقه از محل های تعیین شده درآمدی خود، از جرایم و عوارض معین شده از املاک و اراضی واقع در سطح حوزه توانسته است در این ۹ ماه بیش از ۶۷۵ میلیارد ریال کسب درآمد کند.
وحیدکیا، میزان درآمد شهرداری منطقه ۳ از حوزه واحد اجرای احکام را به لحاظ ریالی بعد از  کسب درآمد از عوارض ساختمانی، دومین و پردرآمدترین واحد منطقه عنوان کرد و گفت: با توجه به عملکرد مطلوب و موفق این واحد بیش بینی می شود قبل از پایان سال کل بودجه پیش بینی شده خود ر ا محقق کنند.