تجلیل از عملکرد معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز
تجلیل از عملکرد معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز

به گزارش قلم پرس، در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی تبریز به دلیل عملکرد قابل توجه خدمات شهری شهرداری تبریز در مواجهه با بارش برف سنگین در طی هفته گذشته از مدیران ستادی و معاونان خدمات شهری مناطق دهگانه تجلیل شد.علی رغم بارش برف سنگین در طی هفته گذشته، تلاش شبانه روزی نیروهای خدمات […]

به گزارش قلم پرس، در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی تبریز به دلیل عملکرد قابل توجه خدمات شهری شهرداری تبریز در مواجهه با بارش برف سنگین در طی هفته گذشته از مدیران ستادی و معاونان خدمات شهری مناطق دهگانه تجلیل شد.
علی رغم بارش برف سنگین در طی هفته گذشته، تلاش شبانه روزی نیروهای خدمات شهری و کارگران تلاشگر شهرداری تبریز باعث شد تا مشکل خاصی در زمان بارش سنگین برف در شهر تبریز بوجود نیاید.
گفتنی است جلسه کمیسیون خدمات شهری با حضور اعضای کمیسیون، معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار، مدیران ستادی معاونت و معاونان خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری تبریز برگزار شد.
در این جلسه اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز و معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار، از مدیران ستادی و معاونان خدمات شهری مناطق دهگانه تجلیل کردند.