“تبریز شهر همیشه تمیز” یک واقعیت غیرقابل انکار است
“تبریز شهر همیشه تمیز” یک واقعیت غیرقابل انکار است
معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری مشهد و عضو شورای اسلامی شهر مشهد از بزرگترین پروژه زیست محیطی کشور در حوزه مدیریت پسماند شهرداری تبریز بازدید کردند.

به گزارش قلم پرس، در این بازدید که به میزبانی علیرضا اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهری شهرداری تبریز انجام شد و عابدینی، رئیس ستاد خاک سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری مشهد نیز حضور داشت، افراد حاضر در جریان نحوه اجرا و پیشرفت پروژه مذکور قرار گرفتند.
ابوالفضل کریمیان، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری مشهد در حاشیه این بازدید گفت: همت و پشتکار سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز ستودنی است و تبریز از جمله شهرهای پیشرفته در حوزه مدیریت پسماند در کشور است.
مهدی یعقوبی، معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز خیابان‌های تبریز را تمیز ارزیابی کرد و گفت: ما در این بازدید متوجه شدیم که تبریز شهر همیشه تمیز شعار نیست، بلکه یک واقعیت غیرقابل انکار است.