تبدیل وضعیت ایثارگران در مرحله نهایی
تبدیل وضعیت ایثارگران در مرحله نهایی

به گزارش قلم پرس، محمد علی مولاخواه گفت: پرونده های پرسنلی ۱۲۰۳ نفر همکارانی که مشمول شرایط ایثارگری هستند و مدارک شان را برای تبدیل وضعیت به کارگزینی شهرداری تبریز تحویل داده اند، بررسی شده و جهت تایید و تطبیق به گزینش ارسال شده است. او اظهار کرد: احکام پرسنلی ۴۰۹ نفر از ایثارگران به […]

به گزارش قلم پرس، محمد علی مولاخواه گفت: پرونده های پرسنلی ۱۲۰۳ نفر همکارانی که مشمول شرایط ایثارگری هستند و مدارک شان را برای تبدیل وضعیت به کارگزینی شهرداری تبریز تحویل داده اند، بررسی شده و جهت تایید و تطبیق به گزینش ارسال شده است.

او اظهار کرد: احکام پرسنلی ۴۰۹ نفر از ایثارگران به صورت رسمی وزارتی یا بیمه ای صادر شده است که از این تعداد ۶۷ نفر کارگری و بقیه احکام کارمندی را شامل می شوند.

مولاخواه تصریح کرد: کمیته ای متشکل از ناظرین شورای اسلامی شهر تبریز و اعضای انتخابی این شورا توسط شهردار تبریز به پرونده هایی که لزوماً خرد جمعی را می طلبد، مورد بررسی قرار گرفت.

او افزود: مطابق قانون بودجه ۱۴۰۰، تمامی ایثارگرانی که به نحوی تحت پوشش شرکت های خصوصی (پیمانکاری) فعالیت دارند باید به صورت رسمی استخدام شوند مگر خود پیمانکاران. بنابراین قانون تبدیل وضعیت به صورت قانون بودجه ای بوده و تا آخر سال ۱۴۰۰ ادامه دارد و چنانچه مجلس محترم شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۱ تمدید نماید، قابلیت اجرایی خواهد داشت.

مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری تبریز در ادامه یادآور شد: پست سازمانی خالی برای حائزین شرایط کارشناسی و بالاتر در ساختار شهرداری وجود دارد ولی متناسب و مرتبط با شرایط ایثارگران موجود نیست که در این راستا اقداماتی دال بر تغییر پست سازمانی از سازمان شهرداری ها صورت گرفته است.

مولاخواه اظهار کرد: ایثارگران دارندگان مدارک دیپلم و پایین تر به رسمی بیمه ای (کارگر دائم) تبدیل می شوند و به علت عدم پست سازمانی در ساختار، دارندگان فوق دیپلم چنانچه در حال تحصیل باشند، امکان تخصیص پست کارشناسی در آینده متصور خواهد بود.

مولاخواه در پایان گفت: استعلام های لازم برای تبدیل وضعیت ایثارگران با قراردادهای: مربی، رانندگان استیجاری و کارگران فصلی به وزارت کشور ارجاع شده است و پس از طی مراحل و پاسخ استعلام، اقدام قانونی اعمال خواهد شد.