بودجه سال ۱۴۰۱ بخشی از عقب‌ماندگی در حاشیه شهر را جبران می‌کند
بودجه سال ۱۴۰۱ بخشی از عقب‌ماندگی در حاشیه شهر را جبران می‌کند

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر درباره بودجه‌ریزی شهرداری تبریز اظهار کرد: در ادارات دولتی سه نهاد برای موضوع بودجه تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند اما در مجموعه شهرداری، خودمان بودجه را تدوین کرده، تحقق بخشیده و برنامه‌ریزی و هزینه می‌کنیم که کار را با سایر دستگاه‌ها متفاوت و حساس‌تر می‌کند. او ادامه داد: رویکرد ما […]

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر درباره بودجه‌ریزی شهرداری تبریز اظهار کرد: در ادارات دولتی سه نهاد برای موضوع بودجه تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند اما در مجموعه شهرداری، خودمان بودجه را تدوین کرده، تحقق بخشیده و برنامه‌ریزی و هزینه می‌کنیم که کار را با سایر دستگاه‌ها متفاوت و حساس‌تر می‌کند.

او ادامه داد: رویکرد ما در سال ۱۴۰۱، اختصاص بودجه به مناطق حاشیه‌نشین شهر است. علاوه بر اینکه مناطق ۱، ۱۰ و ۷ موظف شده‌اند  تمام توان خود را به این موضوع اختصاص دهند، مناطق ۲ و ۵ نیز ملزم‌اند هرکدام ۱۰۰۰میلیاردریال در پروژه‌های حاشیه شهر سرمایه‌گذاری کنند.

شهردار تبریز همچنین یادآور شد: لایحه قرارگاه اقدام نیز توجه ویژه‌ای به ساماندهی حاشیه شهر خواهد داشت و امیدواریم بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته را در این مناطق از شهر جبران کند.

رنجبر اضافه کرد: از موضوعات دیگری که می‌تواند به توسعه عدالت اجتماعی در شهر کمک کند، اجرای عملیات عمرانی پارک بزرگ و پروژه‌های پیرامون آن است که در سال ۱۴۰۱ با هزینه حداقل ۳۰۰۰میلیارد ریال کلید می‌خورد.