به گزارش شهریار، یعقوب وحیدکیا از آمادگی منطقه ۳ برای همکاری با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد و افزود: ما آماده ایم تا ضمن برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف تعیین شده برای فضای سبز، از بعد مدیریتی و دیگر امور با سازمان تعامل نزدیک و صمیمانه داشته باشیم. وی با اشاره […]

به گزارش شهریار، یعقوب وحیدکیا از آمادگی منطقه ۳ برای همکاری با سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری خبر داد و افزود: ما آماده ایم تا ضمن برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف تعیین شده برای فضای سبز، از بعد مدیریتی و دیگر امور با سازمان تعامل نزدیک و صمیمانه داشته باشیم. 
وی با اشاره به کمبود فضای سبز در تبریز اظهار کرد: منظور از کمبود فضای سبز در تبریز، فضاهای سبز کارآمد است که بتواند نقش اکولوژیکی خود را در شهر ایفا کند. بنابراین همه برنامه ها و اهداف باید به این سمت متمرکز شود. 
وحیدکیا در خصوص وضعیت فضای سبز منطقه ۳ خاطرنشان کرد: در مجموع وضعیت فضای سبز در حوزه منطقه ۳ در مقایسه با دیگر مناطق مناسب به نظر می رسد؛ اما بازهم نیاز به تلاش و کار بسیاری دارد تا به وضعیت ایده آل برسد.
سرپرست شهرداری منطقه ۳ ادامه داد: در بودجه سال آینده پیش بینی هایی برای حفظ و نگهداری فضای موجود و توسعه و ایجاد فضاهای سبز جدید در نظر گرفته شده که عمده آنها در بهسازی و تکمیل پارک باغشمال و همچنین احداث پارک جنگلی پنج هکتاری در آخر مارالان و پارک بزرگ دیگری در منطقه پرجمعیت لاله صرف خواهد شد. 
وحیدکیا مهمترین مشکل پیش روی فضای سبز منطقه را آبیاری این فضاها عنوان کرد و افزود: امیدواریم با بهره گیری از روشهای نوین آبیاری و سیاستهای ابلاغی از سوی سازمان، بتوانیم بر این مشکل فائق آییم. 
وی بار دیگر با تاکید بر لزوم همکاری و نظارت بیشتر از سوی سازمان بر نحوه اجرای برنامه ها در این منطقه خاطرنشان کرد: امید است در سایه این تعامل و همکاری بتوانیم مشکلات موجود در زمینه فضای سبز را برطرف کرده، شهری سرسبز و لایق نام و شان این کهن شهر تاریخی بسازیم.