به گزارش شهریار، مراسم تشییع و تدفین سه شهید گمنام در مایان با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز برگزار شد.

به گزارش شهریار، مراسم تشییع و تدفین سه شهید گمنام در مایان با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز برگزار شد.