برگزاری مراسم تشییع و تدفین سه شهید گمنام در مایان
برگزاری مراسم تشییع و تدفین سه شهید گمنام در مایان

به گزارش قلم پرس، مراسم تشییع و تدفین سه شهید گمنام در مایان با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز برگزار شد.

به گزارش قلم پرس، مراسم تشییع و تدفین سه شهید گمنام در مایان با مشارکت شهرداری منطقه ۶ تبریز برگزار شد.