برگزاری مانور آمادگی اسکان در زمان وقوع زلزله در پارک مسافر منطقه۹
برگزاری مانور آمادگی اسکان در زمان وقوع زلزله در پارک مسافر منطقه۹

برگزاری مانور آمادگی اسکان در زمان وقوع زلزله در پارک مسافر منطقه۹ بخشی از برنامه های مانور بزرگ اسکان و درمان اضطراری ۱۰ هزار نفری تبریز، با همکاری معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه ۹ تبریز و نمایندگان جمعیت هلال احمر استان در ادامه برنامه های هفته ایمنی در برابر زلزله در پارک مسافر […]برگزاری مانور آمادگی اسکان در زمان وقوع زلزله در پارک مسافر منطقه۹

بخشی از برنامه های مانور بزرگ اسکان و درمان اضطراری ۱۰ هزار نفری تبریز، با همکاری معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه ۹ تبریز و نمایندگان جمعیت هلال احمر استان در ادامه برنامه های هفته ایمنی در برابر زلزله در پارک مسافر این منطقه برگزار شد.

به گزارش قلم پرس،، هادی بدری حامد شهردار منطقه ۹ در این باره گفت: این مانور به همت جمعیت هلال احمر استان و با همکاری بسیاری از نهادها و دستگاه های دخیل در امر مهم مدیریت بحران استان از جمله شهرداری کلانشهر تبریز، امروز صبح، ساعت ۱۰، در خیابان ارتش، روبروی پارک باغشمال آغاز شد و همزمان با این عملیات، و با برنامه ریزی مدون، دیگر منطقه های شهرداری تبریز از جمله شهرداری منطقه ۹ نیز به اجرای عملیات اسکان و درمان اضطراری پرداختند.

بدری حامد افزود: برنامه اجرایی این مانور در پارک مسافر منطقه ۹، با حضور اکیپی از امدادگران جمعیت هلال احمر، مدیریت بحران و ماشین آلات معاونت محیط زیست و خدمات شهری منطقه و همکاری فیمابین برای اجرای عملیات طرح برپایی ۵۰ دستگاه چادر و استقرار سریع ماشین آلات سنگین مورد نیاز در زمان وقوع زلزله در کوتاه ترین زمان به اجرا درآمد.

شهردار منطقه در پایان گفت: در این مانور نیم ساعته، ۵۰ دستگاه چادر توسط ۲۰ نفر از امدادگران و پرسنل منطقه بر پا شد و سپس امدادگران درمان در برابر چادرها استقرار یافتند. همچنین، ماشین آلات سنگین منطقه نیز در زمان کمتر از نیم ساعت، به سرعت در مکان حاضر شدند و در محل مناسب خود برای آمادگی در اجرای عملیات قرار گرفتند.