برگزاری جشنواره آدم برفی در پارک گلها
برگزاری جشنواره آدم برفی در پارک گلها

به گزارش قلم پرس، به منظور فراهم نمودن اوقاتی شاد و مفرح برای کودکان و نوجوانان و در راستای اجرای سرگرمی‌های مفید برای شهروندان کودک، جشنواره آدم برفی در پارک گلها اجرا شد.این جشنواره با حضور پرشور خانواده‌ها و شرکت کودکان مشتاق برگزار شد و در پایان هدایایی به شرکت کنندگان اهدا گردید.

به گزارش قلم پرس، به منظور فراهم نمودن اوقاتی شاد و مفرح برای کودکان و نوجوانان و در راستای اجرای سرگرمی‌های مفید برای شهروندان کودک، جشنواره آدم برفی در پارک گلها اجرا شد.
این جشنواره با حضور پرشور خانواده‌ها و شرکت کودکان مشتاق برگزار شد و در پایان هدایایی به شرکت کنندگان اهدا گردید.