برنامه‌های اجرایی «قرارگاه اقدام» اعلام می‌شود
برنامه‌های اجرایی «قرارگاه اقدام» اعلام می‌شود

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر اظهار کرد: لایحه ایجاد قرارگاه اقدام با شرایط و ضوابط ویژه و در راستای بهسازی مسکن‌های ناکارآمد شهری به شورای شهر ارائه شده است که در صورت تصویب شورا و مراجع ذیربط اجرایی می‌شود. وی افزود: شهرداری تبریز به این کار بسنده نکرده و این طرح را با مشارکت […]

به گزارش قلم پرس، عباس رنجبر اظهار کرد: لایحه ایجاد قرارگاه اقدام با شرایط و ضوابط ویژه و در راستای بهسازی مسکن‌های ناکارآمد شهری به شورای شهر ارائه شده است که در صورت تصویب شورا و مراجع ذیربط اجرایی می‌شود.

وی افزود: شهرداری تبریز به این کار بسنده نکرده و این طرح را با مشارکت مردم پیش خواهد برد و از همه گروه‌ها و صاحبنظران خواهشمندیم با مطالعه این طرح که بزودی انتشار می‌یابد، نقطه نظرات اصلاحی خود را ارائه کنند.

شهردار تبریز تصریح کرد: در بحث بودجه‌بندی و اجرای طرح‌های عمرانی نیز ما پیش‌بینی لازم برای مناطقی که دارای بافت حاشیه و ناکارآمد هستند، انجام دادیم که آنها نیز در بودجه خود اقدامات لازم برای بهسازی و توسعه این مناطق را در نظر گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: در کنار این موضوع ما مناطق برخوردار را در راستای توسعه و تغییر محیط زندگی این بافت‌ها و بهسازی محل به عنوان معین مناطق کم‌برخوردار تعیین کردیم.

رنجبر تأکید کرد: شهرداری تبریز با جدیت دو موضوع قرارگاه اقدام و پیش‌بینی ردیف بودجه خاص را دنبال کرده و اگر مشارکت مردمی نیز همراه ما باشد، این کار همه ساله ادامه خواهد یافت تا شاهد توسعه متوازن در حاشیه شهر و دیگر مناطق باشیم.

گفتنی است، قرارگاه اقدام به رصد، پایش و ارزیابی آخرین وضعیت بافت‌های ناکارآمد از حیث شهرسازی، عمران، خدمات شهری، بررسی و ارزیابی برنامه‌ها، اقدامات و تدابیر جاری شهرداری تبریز مرتبط با بافت‌های ناکارآمد، طراحی و هدایت برنامه‌های ویژه برای اقدامات عملیاتی در بافت‌های ناکارآمد با زمان‌بندی مشخص، ارتباط با سطوح ملی تصمیم‌گیری و تلاش برای جذب اعتبارات ملی از طریق دولت و مجلس و همچنین ضوابط نوسازی و احداث ساختمان در بافت‌های ناکارآمد شهری خواهد پرداخت.