برف روبی پارکها و بوستانهای منطقه ۸
برف روبی پارکها و بوستانهای منطقه ۸

به گزارش قلم پرس، پیرو بارشهای سنگین برف طی روزهای اخیر، عوامل فضای سبز منطقه هشت اقدام به برف روبی بوستانها و پارکهای سطح حوزه نمودند.شایان ذکر است اقدام  به موقع کارکنان واحد فضای سبز شهرداری منطقه در برف روبی وتکاندن برف درختان ، علاوه بر ساماندهی معابر پارکها و بوستانها میتواند مانع از آسیب دیدن و […]

به گزارش قلم پرس، پیرو بارشهای سنگین برف طی روزهای اخیر، عوامل فضای سبز منطقه هشت اقدام به برف روبی بوستانها و پارکهای سطح حوزه نمودند.
شایان ذکر است اقدام  به موقع کارکنان واحد فضای سبز شهرداری منطقه در برف روبی وتکاندن برف درختان ، علاوه بر ساماندهی معابر پارکها و بوستانها میتواند مانع از آسیب دیدن و شکسته شدن شاخه های درختان میشود.