برف‌روبی پارک‌ها و برف‌تکانی از تنه درختان
برف‌روبی پارک‌ها و برف‌تکانی از تنه درختان

به گزارش قلم پرس، پیرو بارش‌های سنگین برف طی روزهای اخیر، عوامل فضای سبز مناطق اقدام به برف روبی بوستان‌ها و برف تکانی شاخه‌های درختان کردند که این اقدام در راستای حفاظت از فضای سبز معابر انجام یافته و طی روزهای آتی ادامه خواهد یافت. شایان ذکر است اقدام به موقع کارکنان واحد فضای سبز مناطق شهرداری در برف روبی […]

به گزارش قلم پرس، پیرو بارش‌های سنگین برف طی روزهای اخیر، عوامل فضای سبز مناطق اقدام به برف روبی بوستان‌ها و برف تکانی شاخه‌های درختان کردند که این اقدام در راستای حفاظت از فضای سبز معابر انجام یافته و طی روزهای آتی ادامه خواهد یافت.

شایان ذکر است اقدام به موقع کارکنان واحد فضای سبز مناطق شهرداری در برف روبی و تکاندن برف درختان، علاوه بر ساماندهی معابر بوستان‌ها می‌تواند مانع از آسیب دیدن و شکسته شدن شاخه های درختان می‌شود.