برف‌روبی و برف تکانی درختان و مسیرهای عبوری در سطح شهرداری منطقه ۱
برف‌روبی و برف تکانی درختان و مسیرهای عبوری در سطح شهرداری منطقه ۱

به گزارش قلم پرس، با توجه به بارش‌های اخیر برف و با هدف فراهم نمودن رفاه و آسایش شهروندان، نیروهای فضای سبز این منطقه به منظور جلوگیری از شکستن شاخۀ درختان اقدام به برف تکانی درختان و درختچه‌های سطح منطقه نمودند. این امر سبب ایمنی بیشتر شهروندان در هنگام تردد در معابر بوده و از بروز مشکلات ناشی […]

به گزارش قلم پرس، با توجه به بارش‌های اخیر برف و با هدف فراهم نمودن رفاه و آسایش شهروندان، نیروهای فضای سبز این منطقه به منظور جلوگیری از شکستن شاخۀ درختان اقدام به برف تکانی درختان و درختچه‌های سطح منطقه نمودند.
 این امر سبب ایمنی بیشتر شهروندان در هنگام تردد در معابر بوده و از بروز مشکلات ناشی از برف در صورت حضور در پارک‌ها جلوگیری می‌کند.
 شایان ذکر است تمامی نیروهای فضای سبز همچنان در حال انجام این مأموریت و حفاظت از پارک‌ها و فضاهای سبز موجود هستند.