برف‌روبی معابر اصلی تفرجگاه عینالی ادامه دارد
برف‌روبی معابر اصلی تفرجگاه عینالی ادامه دارد

به گزارش قلم پرس، با تداوم بارشن برف،عملیات برفروبی معابر اصلی و مسیرهای پرتردد تفرجگاه عینالی به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی معابر و تسهیل در تردد شهروندان توسط نیروهای واحد اجرایی سازمان ادامه دارد.بر اساس این گزارش برف روبی و محلول پاشی مکانیزه مسیر ایستگاه اول تله‌کابین توسط اکیپ معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری […]

به گزارش قلم پرس، با تداوم بارشن برف،عملیات برفروبی معابر اصلی و مسیرهای پرتردد تفرجگاه عینالی به منظور جلوگیری از یخ‌زدگی معابر و تسهیل در تردد شهروندان توسط نیروهای واحد اجرایی سازمان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش برف روبی و محلول پاشی مکانیزه مسیر ایستگاه اول تله‌کابین توسط اکیپ معاونت خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه ۱۰ انجام گرفت که به دلایل زیست محیطی؛ برای یخ زذایی سایر مناطق تفرجگاه  از نمک و محلول استفاده نمی‌شود.