برفروبی و نمک پاشی معابر منطقه ۸
برفروبی و نمک پاشی معابر منطقه ۸

به گزارش قلم پرس، نیروهای خدوم نواحی منطقه ۸ از آغاز بارش برف، بطور سریع و ضرب الاجل با ۴ دستگاه برف روب، ۶ دستگاه محلول پاش و ۴ دستگاه نمک پاش مکانیزه دستی اقدام به پاکسازی معابر سطح حوزه از برف نمودند تا از یخ زدگی معابر منطقه هشت ممانعت می کنند. در کنار این اقدامات،نیروهای تنظیف […]

به گزارش قلم پرس، نیروهای خدوم نواحی منطقه ۸ از آغاز بارش برف، بطور سریع و ضرب الاجل با ۴ دستگاه برف روب، ۶ دستگاه محلول پاش و ۴ دستگاه نمک پاش مکانیزه دستی اقدام به پاکسازی معابر سطح حوزه از برف نمودند تا از یخ زدگی معابر منطقه هشت ممانعت می کنند.
 در کنار این اقدامات،نیروهای تنظیف منطقه ۸ نیز اقدام به پارو کردن برفهای سطح پیاده روهاکردند تا تردد شهروندان از این پیاده رو های به سهولت انجام پذیرد.