بررسی مراحل عملیاتی تغییر، ساماندهی و اصلاح نرده‌های فرسودۀ پل آبرسان با حضور شهردار منطقه ۱
بررسی مراحل عملیاتی تغییر، ساماندهی و اصلاح نرده‌های فرسودۀ پل آبرسان با حضور شهردار منطقه ۱

به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۱ در راستای اهداف خود مبنی بر ساماندهی وضعیت نرده‌های نصب شده در سطح منطقه و ایجاد ایمنی های لازم، پیشگیری از ایجاد مخاطرات، رعایت موارد ترافیکی و فراهم نمودن شرایط لازم زیباسازی این قسمت از شهر، اقدامات ویژه ای انجام و در چندین مسیر مختلف از جمله پل […]

به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۱ در راستای اهداف خود مبنی بر ساماندهی وضعیت نرده‌های نصب شده در سطح منطقه و ایجاد ایمنی های لازم، پیشگیری از ایجاد مخاطرات، رعایت موارد ترافیکی و فراهم نمودن شرایط لازم زیباسازی این قسمت از شهر، اقدامات ویژه ای انجام و در چندین مسیر مختلف از جمله پل شهید بهشتی ضلع شرقی و غربی و مسیر دروازه تهران و روبروی دادگستری عملیاتی و به اتمام رسیده است.
در همین راستا با حضور شهردار منطقه ۱ پورخردمند، معاونان و کارشناسان فنی بازدید از نرده‌های مسیر پل آبرسان در ضلعهای شمالی و جنوبی جهت ورود به مراحل عمرانی آغاز و از نزدیک موارد ترافیکی، زیبائی بصری و … مورد بررسی قرار گرفت.
این پروژه پس از مراحل قانونی اولیه سریعاً وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.