بررسی اولین دوره انتخابات اعضای خلق مصلحتی و مجلس ملی در ترکمنستان
بررسی اولین دوره انتخابات اعضای خلق مصلحتی و مجلس ملی در ترکمنستان

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری فارس، اولین انتخابات اعضای خلق مصلحتی و مجلس ملی ترکمن روز گذشته در ترکمنستان برگزار شد. لازم به ذکر است که انتخابات برگزار شده امروز تفاوت اساسی با انتخابات قبلی دارد. برای اولین بار در ترکمنستان  انتخابات اعضای خلق مصلحتی و مجلس ملی در استانها و شهر «عشق […]

به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری فارس، اولین انتخابات اعضای خلق مصلحتی و مجلس ملی ترکمن روز گذشته در ترکمنستان برگزار شد.

لازم به ذکر است که انتخابات برگزار شده امروز تفاوت اساسی با انتخابات قبلی دارد.

برای اولین بار در ترکمنستان  انتخابات اعضای خلق مصلحتی و مجلس ملی در استانها و شهر «عشق آباد» با رای گیری مخفی و براساس رأی گیری غیرمستقیم برگزار شد.

 در مجموع ۲۳۱ عضو خلق مصلحتی از استانها و شهر عشق آباد در این انتخابات شرکت کردند که توسط کمیسیون های انتخاباتی  ثبت شدند.

بدین ترتیب ۳۷ نفر در استان آخال، ۳۹ نفر در استان بالکان، ۳۹ نفر در استان داش آغوز،  38 نفر در استان لباپ ، ۳۹ نفر در استان مرو و ۳۹ نفر در شهر عشق آباد بودند.

 امروز جو جدی در هر شش مرکز رای دهی حاکم بود، ساعت ۱۰ صبح با صدای سرود ملی ترکمنستان روند رای گیری آغاز شد.

انتخابات اعضای خلق مصلحتی به صورت رقابتی برگزار شد، ۱۱۲ نامزد ثبت شده توسط کمیسیون انتخابات برای ۴۸ کرسی نامزد شدند و به آنها فرصت های برابر داده شد. بنابراین، برای هر کرسی ۳— ۲نفر رقابت می‌کردند.

نظارت مستقل بر روند انتخابات، در چارچوب اختیارات آنها توسط ۴۴۰ ناظر ملی از احزاب سیاسی، سازمان های عمومی، گروه های شهروندان معرفی شده توسط کاندیداها انجام شد که انتخابات به روشی باز ، شفاف و مطابق با قانون انجام شود ضمن اینکه همه شرایط برای انتخاب شایسته ترین نامزدهایی که باعث احترام و اعتماد هموطنان بود، فراهم شد.

انتقال به ساختار دو مجلس نهاد قانونگذاری – خلق مصلحتی و مجلس ملی مطابق با رویه دموکراتیک جهانی و ملی است که اصول و هنجارهای حقوق بین الملل به طور کلی در نظر گرفته شده بود.

با بسته شدن مراکز اخذ رأی ، ۹۸/۷ درصد اعضای خلق مصلحتی از استانها و شهر عشق‌آباد در انتخابات شرکت کرده بودند. کمیسیون های انتخابات استانها و شهر عشق‌آباد شمارش آرا را به پایان رسانده اند.

 کمیسیون مرکزی انتخابات این انتخابات را معتبر اعلام کرد و نتایج آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/.