برای پروژه پارک بزرگ، طرحی دقیق ارائه شود
برای پروژه پارک بزرگ، طرحی دقیق ارائه شود
رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در خصوص پارک بزرگ باید ضمن جلوگیری از شتاب‌زدگی و عجله برای اجرای پروژه، طرحی پخته و دقیق برای آن ارائه داد.

به گزارش قلم پرس، روح الله رشیدی در جلسه امروز کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز که با موضوع پارک بزرگ تبریز برگزار شد، اظهار کرد: در طرح فعلی ارائه شده برای این پروژه حتی مبانی اصولی محدوده اجرای آن هم رعایت نشده است.

رشیدی افزود: اراضی و زمین‌های بسیاری با عنوان پارک بزرگ تملک شده که حتی کشاورزی موجود در منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده و از بین برده است.

به گفته او، در حالی که عنوان این طرح «حفاظت و توسعه پارک» نام دارد اما تا امروز از این محدوده پاسداری نشده و تنها بخش توسعه آن مدنظر قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: شهروندان تبریز پیگیر موضوع این پارک هستند و باید در این خصوص به اذهان عمومی پاسخ بدهیم.