بخش عمده‌ای از سرعت دهی به اقدامات خدمات شهری، همراهی شهروندان است
بخش عمده‌ای از سرعت دهی به اقدامات خدمات شهری، همراهی شهروندان است

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند گفت: پس از بارش ها سریعاً تمامی عوامل خدمات شهری با توجه به اعلام قبلی در آماده باش کامل هستند و سریعاً وارد فاز عملیاتی می‌شوند که این امر جای بسیار خرسندی و قدردانی دارد، اما آنچه بر کندی مراحل اجرائی می‌افزاید عدم همکاری برخی شهروندان در توقف خودروهای […]

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند گفت: پس از بارش ها سریعاً تمامی عوامل خدمات شهری با توجه به اعلام قبلی در آماده باش کامل هستند و سریعاً وارد فاز عملیاتی می‌شوند که این امر جای بسیار خرسندی و قدردانی دارد، اما آنچه بر کندی مراحل اجرائی می‌افزاید عدم همکاری برخی شهروندان در توقف خودروهای خود در مسیرهای اصلی و یا حضور در خیابان‌ها بدون دلیل و تک سرنشینی است که این امر جریان کار را کند می کند.
 وی افزود: در این مواقع بخش عمده‌ای از فعالیتها بستگی به همدلی و مشارکت شهروندان دارد که راه را برای ارائه خدمات سریع شهروندان هموار می کند که امیدواریم محقق شود.