بتن‌ریزی پایه‌های پل روگذر باغمیشه به اتوبان پاسداران ادامه دارد 
بتن‌ریزی پایه‌های پل روگذر باغمیشه به اتوبان پاسداران ادامه دارد 

به گزارش قلم پرس، میرعلی اصغر نساج ضمن اعلام این مطلب افزود: احداث دو پل ناقص میدان شهید فهمیده به صورت شبانه روزی انجام شده و پس از اتمام باعث کاهش ترافیک میدان می‌شود.   وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت عملیات عمرانی پل اتصال باغمیشه به اتوبان پاسداران گفت : این پل یکی از دو […]

به گزارش قلم پرس، میرعلی اصغر نساج ضمن اعلام این مطلب افزود: احداث دو پل ناقص میدان شهید فهمیده به صورت شبانه روزی انجام شده و پس از اتمام باعث کاهش ترافیک میدان می‌شود.  

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت عملیات عمرانی پل اتصال باغمیشه به اتوبان پاسداران گفت : این پل یکی از دو پل میدان فهمیده است که دسترسی از شهرک باغمیشه به اتوبان پاسداران را بدون دور زدن اضافی میدان میسر می‌کند.  

نساج، طول این پروژه را  ۳۷۵ متر عنوان کرد افزود: شبانه روزی شدن عملیات عمرانی این پل ادامه دارد که در این راستا بتن ریزی پایه‌های پل انجام می شود.  

لازم به ذکر است، شهرداری منطقه ۵ تبریز برای احداث دو پل میدان شهید فهمیده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه می کند.