ببینید: ۹۹، سال رکورد در بورس کالا/ ابزار های جدید در راه تالار نقره ای
ببینید: ۹۹، سال رکورد در بورس کالا/ ابزار های جدید در راه تالار نقره ای

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4