با حکم شریعتمداری” کیانوش سبزی پور “عضو شورای مشاورین و بازرس وزارت کار شد
با حکم شریعتمداری” کیانوش سبزی پور “عضو شورای مشاورین و بازرس وزارت کار شد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت “عضو شورای مشاورین و بازرس “وزارتخانه منصوب می‌نمایم. در این حکم آمده است: با عنایت به تکثر و تنوع […]

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در متن این حکم آمده است: نظر به تعهد، دانش و تجربه ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به سمت “عضو شورای مشاورین و بازرس “وزارتخانه منصوب می‌نمایم.

در این حکم آمده است: با عنایت به تکثر و تنوع سازمان‌ها، صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تحقق بخشی به اصل شفافیت و مبارزه پیش گیرانه با اشکال مختلف  فساد؛  بازرسی‌های کارآمد، دقیق، امانتدارانه و بی طرفانه بیش از پیش ضرورت دارد.

شریعتمداری در این حکم تاکید کرده است: انتظار می‌رود در چارچوب وظایف و ماموریت‌های محوله، “با هماهنگی حوزه وزارتی” نسبت به تحقق ماموریت ها و مسئولیت ها،   اقدام و نتیجه را به اینجانب منعکس نمایید.