بازگشایی نمادهای (ساروج۱)،(سمتاز۱)،(سجام۱)،(سباقر۱)
بازگشایی نمادهای (ساروج۱)،(سمتاز۱)،(سجام۱)،(سباقر۱)

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نمادهای معاملاتی شرکت شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج۱)، شرکت سیمان ممتازان کرمان (سمتاز۱)، شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام۱) و شرکت سیمان باقران (سباقر۱) پس از افشای اطلاعات بااهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز […]

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، نمادهای معاملاتی شرکت شرکت بین المللی ساروج بوشهر (ساروج۱)، شرکت سیمان ممتازان کرمان (سمتاز۱)، شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سجام۱) و شرکت سیمان باقران (سباقر۱) پس از افشای اطلاعات بااهمیت، از طریق انجام حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش، امروز چهارشنبه  آماده انجام معامله است. شایان ذکر است پس از انجام حراج ناپیوسته و حذف سفارش ها، در صورت لزوم بازگشایی مرتبه دوم اطلاع رسانی می‌شود. در غیر اینصورت انجام معاملات در نماد مذکور به صورت حراج پیوسته در دامنه مجاز قیمتی امکان پذیر است.