بازدید مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی از هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز
بازدید مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی از هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز

شهرام خدایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی از بخش های مختلف هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز بازدید کرد. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی از بخش های مختلف هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز بازدید کرد و با مدیریت و کارکنان و تعدادی از هنرجویان به گفت و گو پرداخت . شهرام خدایی […]

شهرام خدایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی از بخش های مختلف هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز بازدید کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی از بخش های مختلف هنرستان هنرهای
زیبای میرک تبریز بازدید کرد و با مدیریت و کارکنان و تعدادی از هنرجویان به گفت و
گو پرداخت
.

شهرام خدایی در این بازدید ضمن حضور در جلسات تحویل پروژه امتحانات عملی پایان
نیمسال اول هنرجویان رشته نقاشی و گرافیک از آثار هنرجویان بازدید نمود.

مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی استان در این بازدید همچنین از کتابخانه و
آرشیو این هنرستان بازدید کرد و در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت پیشینه و
تاریخچه ارزشمند این هنرستان گفت : هنرستان هنرهای زیبای میرک تبریز با وجود
تاریخچه ی یکصد ساله اما سال های متمادی از نبود ساختمانی مستقل برای خود رنج می
برد که خوشبختانه با محقق شدن این مهم طی
۱۵ سال گذشته ، شاهد تاثیر گذاری خوب این هنرستان در سطح شهر بودیم که امید است
با همت و تلاش های مدیریت خوب هنرستان و اساتید و کارکنان کاربلد آن شاهد رشد روز
افزون آموزش هنر در تبریز باشیم
.