بازدید رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب از نگارخانه ترمه ترنج
بازدید رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب از نگارخانه ترمه ترنج

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب از نگارخانه ترمه ترنج بازدید کرد. رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب به همراه کارشناس هنری این اداره از نگارخانه ترمه ترنج بازدید نمودند. در این بازدید رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب ضمن بازدید از از آثار هنری و فعالیت های نگارخانه از تلاش های […]

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب از نگارخانه ترمه ترنج بازدید کرد.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب به همراه کارشناس هنری
این اداره از نگارخانه ترمه ترنج بازدید نمودند.

در این بازدید رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب ضمن
بازدید از از آثار هنری و فعالیت های نگارخانه از تلاش های مدیر نگارخانه تقدیر
نمود
.

نگارخانه ترمه و ترنج با مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
آذربایجان شرقی در بناب آغاز بکار نموده است .

مدیریت این نگارخانه برعهده خانم موسویان پور از هنرمندان
نقاش شهرستان است
.