انتقال اداره تبلیغات شهری به محل جدید با هدف تسریع ارائه خدمات به شهروندان
انتقال اداره تبلیغات شهری به محل جدید با هدف تسریع ارائه خدمات به شهروندان

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی ضمن اشاره به ادغام دو سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز و ایجاد یک سازمان جدید به نام سیما، منظر و فضای سبز شهری با یک مدیریت واحد تصریح کرد: این دو سازمان به عنوان بخشی از محورهای مهم مدیریت شهری تبریز، با هدف تقویت خدمات ارائه شده به […]

به گزارش قلم پرس، اکبر امجدی ضمن اشاره به ادغام دو سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز و ایجاد یک سازمان جدید به نام سیما، منظر و فضای سبز شهری با یک مدیریت واحد تصریح کرد: این دو سازمان به عنوان بخشی از محورهای مهم مدیریت شهری تبریز، با هدف تقویت خدمات ارائه شده به شهروندان و همچنین ارتقای کمی و کیفی این خدمات در سطح شهر، ادغام شدند که بر این اساس، تجمع این دو نهاد در یک مکان، یکی از ملزومات مدیریتی آن بود.
وی افزود: بر این اساس، اداره تبلیغات شهری به محل جدید خود در ائل گولی، ضلع شرقی استخر، جنب ساختمان اداری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری منتقل شد تا بعد مسافتی بین این دو قسمت از سازمان مرتفع شود.
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری گفت: مسئولیت اداره تبلیغات شهری مستقیما به حقوق شهروندان مربوط می شود و بر همین اساس، باید نظارت دقیق بر نحوه اجرای این مسئولیت وجود داشته باشد.
وی افزود: بهبود خدمات ارائه شده می تواند تاثیر قابل توجهی بر رعایت قوانین شهروندی و همچنین بر احقاق حقوق شهروندان داشته باشد. 
به گفته امجدی، از امروز اداره تبلیغات شهری در محل جدید خود در ائل گولی آماده ارائه خدمات به شهروندان است.