امور عمرانی وادی رحمت باید تسریع یابد
امور عمرانی وادی رحمت باید تسریع یابد

به گزارش قلم پرس، روح‌الله رشیدی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه امور عمرانی وادی رحمت باید تسریع یابد، اظهار کرد: وادی رحمت امروز تبدیل به تفاخر و تبعیض و تمایز شده است و سیاست‌گذاری ها به این موضوع دامن می‌زند. در این خصوص هیچ سیاست محدودکننده و بازدارنده نداریم.وی ادامه […]

به گزارش قلم پرس، روح‌الله رشیدی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه امور عمرانی وادی رحمت باید تسریع یابد، اظهار کرد: وادی رحمت امروز تبدیل به تفاخر و تبعیض و تمایز شده است و سیاست‌گذاری ها به این موضوع دامن می‌زند. در این خصوص هیچ سیاست محدودکننده و بازدارنده نداریم.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم داغ طبقات فرودست جامعه را در آنجا تازه کنیم. در دهه‌های اخیر مقابر خانوادگی این موضوع را تشدید کرده است و اگر نتوانیم برخوردی با آن داشته باشیم وبال آن گریبان ما را خواهد گرفت.
رشیدی عنوان کرد: پیشنهاد من این است که این مسئله را جمع آوری کنید و نگذارید تشدید شود. داغ مردم فرودست آنجا تجدید می‌شود. آنجا ابزارکاری و گچکاری می‌زنند که برازنده تبریز نیست و اینچنین اماکن شاهانه‌ای باید متوقف شود.
وی ادامه داد: پیش‌فروش مقبره خانوادگی را حذف کنید و درآمد  بودجه را از جای دیگر تأمین کنید. سنگ‌های مزارها نیز باید ساماندهی شود.