امضای تفاهم‌نامه همکاری مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱ تبریز و مجتمع سلامت امام خمینی (ره)
امضای تفاهم‌نامه همکاری مدیریت بحران شهرداری منطقه ۱ تبریز و مجتمع سلامت امام خمینی (ره)

به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۱ با توجه به حساسیت‌های موجود جغرافیائی و شرایط خاص منطقه و وجود ساختمانهای ریزدانه و مناطق کم برخوردار و احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله، در پیشگیری از حوادث خطرساز و خطرناک، اقدام به عقد تفاهم‌نامه با مجتمع سلامت امام خمینی (ره) پیرامون آمادگی برای مدیریت بحران […]

به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۱ با توجه به حساسیت‌های موجود جغرافیائی و شرایط خاص منطقه و وجود ساختمانهای ریزدانه و مناطق کم برخوردار و احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله زلزله، در پیشگیری از حوادث خطرساز و خطرناک، اقدام به عقد تفاهم‌نامه با مجتمع سلامت امام خمینی (ره) پیرامون آمادگی برای مدیریت بحران در مواقع اضطراری کرد که به امضای طرفین (شهردار منطقه ۱ و مدیرعامل مجتمع سلامت امام خمینی (ره) ) رسید.
در این تفاهم نامه آمده است: شرایط آموزش کارشناسان و کارکنان مدیریت مجتمع با دوره های آموزشی برون سازمانی مدیریت بحران شهرداری با هدف ارتقاء بر آگاهی و آمادگی لازم فراهم گشته و تعیین و جانمائی محل استقرار تیم سلامت در چادر و محل های مخصوص توسط منطقه ۱ و همچنین آمادگی سالنهای چند منظوره و پارکهای چند منظوره سطح منطقه از جمله اقدامات انجام یافته خواهد بود.