امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “رویا رفیعی”مدیرکل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دبیر کمیته های شفافیت و سلامت اداری گفت: این تفاهم نامه در یازدهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری به امضای “محمود حکمت نیا”  […]

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، “رویا رفیعی”مدیرکل دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و دبیر کمیته های شفافیت و سلامت اداری گفت:

این تفاهم نامه در یازدهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری به امضای “محمود حکمت نیا”  معاون وزیر دادگستری و دبیرمرجع مبارزه با فساد وزارت دادگستری و “سید ضیاءالدین شجاعی برهان” مشاور عالی وزیر و رییس کمیته سلامت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسید.

رفیعی افزود : بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای اهداف مرجع ملی کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد به منظور برقراری تعامل میان این کنوانسیون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گسترش همکاری ها و هم فکری ها،  تفاهم نامه همکاری مشترک در حضور “سید علیرضا آوایی” وزیر دادگستری و اعضای شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد امضا شد.  

به گفته رفیعی موضوع این تفاهم نامه همکاری بین دستگاهی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و تقویت سلامت اداری از طریق استقرار شفافیت و ارایه پیشرفت ها و تحولات حوزه شفافیت و تقویت سلامت اداری در سطح وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نهادهای بین المللی مربوطه در قالب گزارش های کشوری با هماهنگی وزارت امور خارجه و در چارچوب قوانین و مقررات مصوب و شناسایی رویه های مطلوب مرتبط بارفع چالش ها و خلاءهای شفافیت در سطح وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است.

 در این جلسه گزارشی از مهم ترین اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط سیدهادی قره رومیانی معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها ارائه شد.‌