اقدامات اثربخشی برای پروژه‌های منطقه ۴ اتخاذ می‌کنیم
اقدامات اثربخشی برای پروژه‌های منطقه ۴ اتخاذ می‌کنیم

به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو در جمع اهالی منطقه حیدرآباد، اظهار کرد: پیگیر پروژه‌های منطقه حیدرآباد هستیم.وی در ادامه بیان کرد: در منطقه ۴ یکی از پروژه‌هایی که راکد مانده مربوط به سالن ورزشی و استخر ستارخان است که برای تکمیل آن در سال آتی اقداماتی تریتب خواهیم داد.سرپرست شهرداری منطقه ۴ تبریز در بخش دیگری از […]

به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو در جمع اهالی منطقه حیدرآباد، اظهار کرد: پیگیر پروژه‌های منطقه حیدرآباد هستیم.
وی در ادامه بیان کرد: در منطقه ۴ یکی از پروژه‌هایی که راکد مانده مربوط به سالن ورزشی و استخر ستارخان است که برای تکمیل آن در سال آتی اقداماتی تریتب خواهیم داد.
سرپرست شهرداری منطقه ۴ تبریز در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: تملک خانه‌هایی که در حریم خانه ستارخان وجود دارد بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد که در این راستا نیز باید اقداماتی در نظر گرفته شده و عملیاتی شود.
علیلو یادآور شد: موضوع مسیرگشایی خیابان شهید عباس‌زاده از دیگر طرح‌ها است که در حد توان با تملک خانه‌ها یا اعطای امتیازاتی، اقداماتی برای این مهم انجام خواهیم داد.