افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعرفه عوارض محلی در جدول محاسبات پروانه
افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعرفه عوارض محلی در جدول محاسبات پروانه

به گزارش قلم پرس، علی نوای باغبان در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: تعرفه عوارض محلی باید قابل دفاع باشد چرا که بین شهرداری و شهروندان حاکم می‌شود. از سوی دیگر این تعرفه باید منطقی، متعادل و قابل قبول بوده تا تضمین‌کننده درآمد شهرداری باشد. باغبان با اشاره به افزایش میزان برخی بندهای این […]

به گزارش قلم پرس، علی نوای باغبان در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: تعرفه عوارض محلی باید قابل دفاع باشد چرا که بین شهرداری و شهروندان حاکم می‌شود. از سوی دیگر این تعرفه باید منطقی، متعادل و قابل قبول بوده تا تضمین‌کننده درآمد شهرداری باشد.

باغبان با اشاره به افزایش میزان برخی بندهای این تعرفه افزود: تعرفه امسال شهرداری، ۲۰ تا ۲۵ درصد در جدول محاسبات پروانه افزایش قائل شده و همچنین در جرایم ماده صد، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

به گفته او، تعرفه عوارض محلی و بهای خدماتی شهرداردی تبریز در ازای ارائه خدمات است و هر سال به تصویب شورای شهر رسیده و در ۱۵ بهمن ماه آگهی شده و به مدت یک‌سال ملاک عمل شهرداری می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با بیان اینکه این تعرفه بخشی از درآمد شهرداری است، گفت: این تعرفه از اول تا آخر درآمد شهردار را مشخص می‌کند. چارچوب درآمدهای ما را تعرفه مشخص می‌کند و یکی از وظایف شورای شهر وضع قوانین عوارض محلی است.

باغبان خاطرنشان کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه با تشکیل کمیته‌ای و در چند جلسه با حضور کارشناسان درآمد و شهرسازی، موضوع را بررسی و تغییرات موجود را بررسی و نظرات اصلاحی را ارائه کرده‌ایم.  

او یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه آمادگی ارائه مصوبات کمیسیون در خصوص تعرفه را دارد و شورا می‌تواند در این خصوص هم نظر کمیسیون و هم نظر شهرداری را استماع و رای‌گیری کند.