افزایش درآمد نقدی شهرداری، نقطه قوت شورای ششم است
افزایش درآمد نقدی شهرداری، نقطه قوت شورای ششم است
سرپرست شهرداری تبریز گفت: افزایش درآمد بودجه چهار ماهه نخست امسال شهرداری ۳۶ درصد نقدی بوده است و این رقم در پنج ماهه نخست به ۵۴ درصد رسیده‌ که نقطه قوتی برای شورای ششم است.

 

به گزارش قلم پرس، مظفر سلیمانی در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تبریز اظهار کرد: در ارتباط با درآمدها، هزینه‌های عمرانی ۲۹ درصد است اما برخی پروژه‌ها مثل مترو که اعداد بزرگی دارند، تا ۵۷ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: در مورد تفریغ بودجه، چون شورای پنجم متمم بودجه را دیر تصویب کرد، گزارش آن کمی به تاخیر افتاده که در جلسه آینده شورای اسلامی شهر ارائه می‌کنیم.
سلیمانی با بیان اینکه برخی سازمان‌های تابعه شهرداری از جمله شرکت واحد، قطار شهری و آتش‌نشانی هزینه زا هستند، گفت: ما هم‌اکنون چهار پروژه بزرگ داریم. یک بخش از پروژه‌ها فنی و بخشی دیگر مالی است. پیمانکاران به دلیل افزایش قیمت حاضر به فعالیت بیشتر در پروژه‌ها نیستند.

سرپرست شهرداری تبریز عنوان کرد: از ماه جاری، خزانه‌داری متمرکز را اجرا می کنیم. قبلا نیز بخش‌هایی از آن را اجرا کرده بودیم.