افزایش آموزش‌های مهارتی خانواده‌ها، اثرات مخرب زمان بحران را کاهش می‌دهد
افزایش آموزش‌های مهارتی خانواده‌ها، اثرات مخرب زمان بحران را کاهش می‌دهد

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند ضمن مهم شمردن این تفاهم نامه ها در تضمین اجرائی سریع و دقیق در مواقع بحرانی به ویژه وقوع زلزله بیان کرد: هرگونه اقدام در این راستا می‌تواند به پیشگیری مخاطرات احتمالی بیانجامد و ضامن سلامت شهروندان در مواقع بحرانی است و قطعاً این تفاهم نامه ها باید وارد […]

به گزارش قلم پرس، اکبر پورخردمند ضمن مهم شمردن این تفاهم نامه ها در تضمین اجرائی سریع و دقیق در مواقع بحرانی به ویژه وقوع زلزله بیان کرد: هرگونه اقدام در این راستا می‌تواند به پیشگیری مخاطرات احتمالی بیانجامد و ضامن سلامت شهروندان در مواقع بحرانی است و قطعاً این تفاهم نامه ها باید وارد مراحل عملیاتی شده و از ویترینی جلوه دادن آنها پرهیز کرد.
وی افزود: افزایش دانائی، آشنائی و آموزشهای مهارتی برای خانواده‌ها یکی از مهمترین عوامل همکاری و تسریع در اجرای برنامه‌ها در مواقع بحرانی است که می تواند نقش کاهندۀ اثرات مخرب را در زمان بحران ایفا کند.
پورخردمند عنوان کرد: هماهنگی، همکاری و همپوشانی بین بخشی و تفاهم مدیران و مسئولان قبل از وقوع هرگونه حادثه و اجرای مانورهای مختلف یکی از ارزنده ترین اقدامات پیشگیرانه است.