به گزارش شهریار، با توجه به بررسی‌های بعمل آمده توسط کارشناسان شهرسازی و معماری و اعلام این موضوع که برخی از ملکها و ساختمانهای سطح منطقه که دارای قدمتی بسیار است و هم اکنون دیوارهای آن شکسته بوده، به منظور حفظ ایمنی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی در مسیر عبور عابران، اقدامات لازم جهت اجرای […]

به گزارش شهریار، با توجه به بررسی‌های بعمل آمده توسط کارشناسان شهرسازی و معماری و اعلام این موضوع که برخی از ملکها و ساختمانهای سطح منطقه که دارای قدمتی بسیار است و هم اکنون دیوارهای آن شکسته بوده، به منظور حفظ ایمنی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی در مسیر عبور عابران، اقدامات لازم جهت اجرای مسائل قانونی انجام پذیرفت.
 بر همین اساس بنرهای اطلاع رسانی و اخطاریه مالکان و مستأجران واقع در ملکهای دارای ساختمان شکست در سطح منطقه اعلام و صادر شد.