اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آخونی و نظام پزشکی
اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آخونی و نظام پزشکی

اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آخونی و نظام پزشکی شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آخونی و نظام پزشکی اطلاعیه ای صادر نمود. « اطلاعیه » با […]اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آخونی و نظام پزشکی

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص قطعی آب مناطق واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آخونی و نظام پزشکی اطلاعیه ای صادر نمود.

« اطلاعیه »
با عنایت به انجام تعمیرات شبکه و تقویت سیستم آبرسانی در شهرک خانه سازی، روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ از ساعت ۸ صبح  لغایت ۲۰ شب همانروز ، جریان آب مشترکین واقع در شهرک امام ، شنب غازان ، آخونی و نظام پزشکی با افت فشار و قطعی آب  مواجه خواهند شد . خواهشمند است با صرفه جویی در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیر ضروری همکاری لازم را با این شرکت معمول فرمایند.