اصلاح و نوسازی سیستم روشنایی در معابر منطقه تاریخی فرهنگی شهر
اصلاح و نوسازی سیستم روشنایی در معابر منطقه تاریخی فرهنگی شهر

به گزارش قلم پرس، رضا جان‌فشان سرپرست شهرداری منطقه ۸ تبریز ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به خرابی برخی چراغ‌های روشنایی در معابر سطح حوزه و کمبود روشنایی در پیاده‌روها، از روز گذشته عملیات اصلاح و نوسازی پایه چراغ‌های روشنایی در معابر سطح حوزه را آغاز نموده و به زودی کلیه نواقصات مربوطه اصلاح و رفع خواهد […]

به گزارش قلم پرس، رضا جان‌فشان سرپرست شهرداری منطقه ۸ تبریز ضمن اعلام خبر فوق افزود: با توجه به خرابی برخی چراغ‌های روشنایی در معابر سطح حوزه و کمبود روشنایی در پیاده‌روها، از روز گذشته عملیات اصلاح و نوسازی پایه چراغ‌های روشنایی در معابر سطح حوزه را آغاز نموده و به زودی کلیه نواقصات مربوطه اصلاح و رفع خواهد گردید.