به گزارش شهریار، امیر رضا مهدی‌زاده ضمن اعلام خبر فوق افزود: این عملیات به منظور استانداردسازی پیاده‌رو های منطقه ۸ و افزایش آسایش شهروندان انجام پذیرفته و پیاده‌روهای خیابان دانشسرا ساماندهی شد.

به گزارش شهریار، امیر رضا مهدی‌زاده ضمن اعلام خبر فوق افزود: این عملیات به منظور استانداردسازی پیاده‌رو های منطقه ۸ و افزایش آسایش شهروندان انجام پذیرفته و پیاده‌روهای خیابان دانشسرا ساماندهی شد.