به گزارش شهریار، این اقدامات با هدف ایمن‌سازی در مسیرهای پرتردد سطح منطقه به ویژه اتوبان پاسداران انجام یافته که یکی از فاکتورهای مهم ایجاد امنیت ترافیکی در محورها وجود گاردریل است و این منطقه توانسته با ایجاد این امکانات در سطح منطقه طی ۹ ماه گذشته و اجرای ۱۳ هزار متر ساماندهی، اصلاح و  […]

به گزارش شهریار، این اقدامات با هدف ایمن‌سازی در مسیرهای پرتردد سطح منطقه به ویژه اتوبان پاسداران انجام یافته که یکی از فاکتورهای مهم ایجاد امنیت ترافیکی در محورها وجود گاردریل است و این منطقه توانسته با ایجاد این امکانات در سطح منطقه طی ۹ ماه گذشته و اجرای ۱۳ هزار متر ساماندهی، اصلاح و  نصب گاردریل از مخاطرات احتمالی پیشگیری کند.
یکی از مهمترین اهداف منطقه در حوزه ترافیک، ایجاد ایمنی بیشتر و کاهش مخاطرات است که به همین منظور اقدامات زیرساختی و زیربنائی ویژه‌ای انجام و وارد مرحله عملیاتی شده است.