اصلاح، تعویض و تعمیر ۵۰۰ پل فلزی و دریچه آبفا طی ۹ ماه گذشته در منطقه ۱
اصلاح، تعویض و تعمیر ۵۰۰ پل فلزی و دریچه آبفا طی ۹ ماه گذشته در منطقه ۱

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت حوزه خدمات شهری به منظور ایجاد ایمنی و اصلاح وضعیت پلهای فلزی و دریچه‌های آبفای سطح منطقه طی ۹ ماه گذشته با بررسی وضعیت پل های موجود اقدام به ایمن سازی، اصلاح، تعمیر، تعویض و رفع مشکلات در این مورد شدند.این اقدامات باعث شده تا حدود ۵۰۰ پل فلزی […]

به گزارش قلم پرس، اکیپ‌های معاونت حوزه خدمات شهری به منظور ایجاد ایمنی و اصلاح وضعیت پلهای فلزی و دریچه‌های آبفای سطح منطقه طی ۹ ماه گذشته با بررسی وضعیت پل های موجود اقدام به ایمن سازی، اصلاح، تعمیر، تعویض و رفع مشکلات در این مورد شدند.
این اقدامات باعث شده تا حدود ۵۰۰ پل فلزی و دریچه آبفا در سطح منطقه ساماندهی شوند و از مخاطرات احتمالی پیشگیری بعمل آید.