استقبال پرشور مردم از غرفه دستاوردها و اجرای برنامه نمایشی نازبالالار درغرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی
استقبال پرشور مردم از غرفه دستاوردها و اجرای برنامه نمایشی نازبالالار درغرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی

استقبال پرشور مردم از غرفه دستاوردها و اجرای برنامه نمایشی نازبالالار درغرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی اجرای برنامه نمایشی نازبالالار درغرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی و در مسیر راهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن با استقبال پرشور مردم مواجه شد. همزمان با […]استقبال پرشور مردم از غرفه دستاوردها و اجرای برنامه نمایشی نازبالالار درغرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی

اجرای برنامه نمایشی نازبالالار درغرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی و در مسیر راهپیمایی باشکوه ۲۲بهمن با استقبال پرشور مردم مواجه شد.

همزمان با چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و یوم الله ۲۲ بهمن ، برنامه نمایشی نازبالالار و عروسک قطره درغرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی به اجرای برنامه پرداخته  و موضوع‌ ارزش آب، مدیریت مصرف و راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب را با شیوه‌هایی جذاب و در قالب برنامه‌های شاد و سرگرم‌کننده آموزش دادند.