سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در خصوص مصوبه شورای شهر مبنی بر تاسیس باشگاه ورزشی شهرداری تبریز گفت: برادرانه در کنار مجموعه ورزشی شهرداری بوده و از هر تلاشی برای تأمین خواست مردم استقبال می‌کنیم.

به گزارش قلم پرس، رسول جوانعلی‌آذر با اشاره به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تبریز، دائر بر “تشکیل باشگاه شهرداری تبریز”، اظهار داشت: این حق شورای منتخب شهروندان است که به عنوان نهاد بالادستی در این خصوص نظر و تصمیم‌گیری کند و ما به عنوان بدنه اجرایی سازمان و مجموعه شهرداری تبریز خود را ملزم به رعایت این تصمیمات می‌دانیم.

وی افزود: در صورت تصویب این مصوبه توسط نهادهای ذیربط، ما به عنوان یکی از دو بال فرهنگ و ورزش شهرداری تبریز برادرانه در کنار مجموعه ورزش در جهت ارتقای ورزش و اعتلای فرهنگ شهر عزیزمان تلاش خواهیم کرد.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز تاکید کرد: در صورت ابقای وضعیت موجود سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کماکان ماموریت خود را در جهت ارتقای ورزش شهرداری تبریز، این کهن‌شهر ولایتمدار به قله‌های افتخار و عزت با قدرت و انگیزه مضاعف در پیش خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: ما برای این هدف و حرکت در ساختار فعلی براساس چهارچوب‌های قانونی برنامه داریم و در این خصوص فعالیت‌هایی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و آن را به سامان خواهیم رساند.

جوانعلی‌آذر با قدردانی از توجه و دغدغه همه مسئولان و متولیان امر ورزش شهرداری تبریز اعم مدیران شهرداری و اعضای گراتقدر شورای شهر اظهار کرد: برای توفیق در این خصوص از تجارب اعضای شورای اسلامی شهر و متولیان ورزشی تبریز بهره خواهیم برد.