از هر تلاشی برای تامین خواست مردم استقبال می‌کنیم
از هر تلاشی برای تامین خواست مردم استقبال می‌کنیم
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در خصوص مصوبه شورای شهر مبنی بر تاسیس باشگاه ورزشی شهرداری تبریز گفت: برادرانه در کنار مجموعه ورزشی شهرداری بوده و از هر تلاشی برای تأمین خواست مردم استقبال می‌کنیم.

به گزارش قلم پرس، رسول جوانعلی‌آذر با اشاره به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تبریز، دائر بر “تشکیل باشگاه شهرداری تبریز”، اظهار داشت: این حق شورای منتخب شهروندان است که به عنوان نهاد بالادستی در این خصوص نظر و تصمیم‌گیری کند و ما به عنوان بدنه اجرایی سازمان و مجموعه شهرداری تبریز خود را ملزم به رعایت این تصمیمات می‌دانیم.

وی افزود: در صورت تصویب این مصوبه توسط نهادهای ذیربط، ما به عنوان یکی از دو بال فرهنگ و ورزش شهرداری تبریز برادرانه در کنار مجموعه ورزش در جهت ارتقای ورزش و اعتلای فرهنگ شهر عزیزمان تلاش خواهیم کرد.

سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز تاکید کرد: در صورت ابقای وضعیت موجود سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کماکان ماموریت خود را در جهت ارتقای ورزش شهرداری تبریز، این کهن‌شهر ولایتمدار به قله‌های افتخار و عزت با قدرت و انگیزه مضاعف در پیش خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: ما برای این هدف و حرکت در ساختار فعلی براساس چهارچوب‌های قانونی برنامه داریم و در این خصوص فعالیت‌هایی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و آن را به سامان خواهیم رساند.

جوانعلی‌آذر با قدردانی از توجه و دغدغه همه مسئولان و متولیان امر ورزش شهرداری تبریز اعم مدیران شهرداری و اعضای گراتقدر شورای شهر اظهار کرد: برای توفیق در این خصوص از تجارب اعضای شورای اسلامی شهر و متولیان ورزشی تبریز بهره خواهیم برد.