پست الکترونیکی:

info@qalampress.ir

 

ارتباط مستقیم با سردبیر سایت تلگرام:

@alisalimi_g و @qalamadmin

 

شماره تماس:

تلفن: ……. (۰۴۱) (۹۸+)

فکس: ….(۰۴۱) (۹۸+)

موبایل : ۰۱۹۱ ۴۰۳ ۹۱۴ (۹۸+)

 

 

آدرس دفتر: تبریز، …..

 

کدپستی: ۵۱۳۸۶۷۵۹۶۷

شناسه مجوز وزارت ارشاد: ۷۷۵۴۴