ارائه کتب آموزش مدیریت علمی جمع آوری پسماند در مدارس حوزه منطقه ۴
ارائه کتب آموزش مدیریت علمی جمع آوری پسماند در مدارس حوزه منطقه ۴

ارائه کتب آموزش مدیریت علمی جمع آوری پسماند در مدارس حوزه منطقه ۴ شهردار منطقه ۴ تبریز از آغاز ارائه کتب آموزش مدیریت علمی جمع آوری پسماند در مدارس این منطقه خبر داد. به گزارش قلم پرس،، هادی مقدم زاده با اشاره به اهمیت نوع جمع آوری پسماند شهری، اظهار کرد: بر اساس تاکید شهردار تبریز و […]
ارائه کتب آموزش مدیریت علمی جمع آوری پسماند در مدارس حوزه منطقه ۴

شهردار منطقه ۴ تبریز از آغاز ارائه کتب آموزش مدیریت علمی جمع آوری پسماند در مدارس این منطقه خبر داد.

به گزارش قلم پرس،، هادی مقدم زاده با اشاره به اهمیت نوع جمع آوری پسماند شهری، اظهار کرد: بر اساس تاکید شهردار تبریز و با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری، ۲۰۰ کتاب آموزشی جمع آوری اصولی پسماند در مدرسه شهید ستارزاده از مدارس شهرداری این منطقه ارائه شد.

شهردار منطقه ۴ به تولید پسماند در مدارس و موسسات آموزشی در طول سال تحصیلی اشاره کرد و افزود: بر این اساس، آموزش تفکیک زباله از مبداء در مدارس حائز اهمیت بوده و نقش موثری در ایجاد فرهنگ بازیافت زباله دارد.

او ادامه داد: این آموزش در راستای نهادینه کردن فرهنگ اهمیت و حفظ محیط زیست و نگهداری زمین پاک و دوستدار طبیعت صورت می پذیرد.

مقدم زاده به برگزاری جلسات تفهیمی در جهت جمع آوری صحیح زباله توسط کارشناسان اشاره کرد و افزود: آموزش چهره به چهره از تاثیرگذار ترین بخش‌های اجرایی این طرح به شمار می‌رود و این اقدام در سایر مدارس حوزه منطقه ادامه خواهد داشت.

به گفته شهردار منطقه ۴، این منطقه با ۱۳۸ مدرسه و بیش از ۳۱۵ هزار شهروند بالاترین تعداد شهروندان را در خود جای داده است.