ارائه خدمات محله‌ای در مناطق کم‌برخوردار افزایش می‌یابد
ارائه خدمات محله‌ای در مناطق کم‌برخوردار افزایش می‌یابد

به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو در همایش پیشروان خدمت در مسجد حجت‌بن الحسن، اظهار کرد: خیابان شهید عباس‌زاده در خیابان انقلاب دو کیلومتر طول دارد که بخشی از آن در حوزه منطقه ۴ و یک بخش از آن در حوزه منطقه ۱۰ واقع شده است. برآورد ما برای مسیرگشایی این خیابان، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان […]

به گزارش قلم پرس، مسعود علیلو در همایش پیشروان خدمت در مسجد حجت‌بن الحسن، اظهار کرد: خیابان شهید عباس‌زاده در خیابان انقلاب دو کیلومتر طول دارد که بخشی از آن در حوزه منطقه ۴ و یک بخش از آن در حوزه منطقه ۱۰ واقع شده است. برآورد ما برای مسیرگشایی این خیابان، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه تملک فقط برای حوزه منطقه ۴ است.

وی ادامه داد: در راستای خدمات محله‌ای، اقداماتی در این منطقه انجام شده است. پیش از این، هنگام بارش‌ها، سیل وارد خانه‌ها می‌شد که با هدایت آب‌های سطحی به کانال خلیل‌آباد، این مشکل برطرف شده است. ضمن اینکه برای سال آینده نیز ۳۰۰ متر کانال برای هدایت آب‌های سطحی ایجاد خواهیم کرد.

سرپرست شهرداری منطقه ۴ تبریز همچنین افزود: سال آینده زمین فوتبال خاکی موجود در خیابان انقلاب را که در اختیار یک شخص است، تملک می‌کنیم تا یک پروژه ورزشی در این منطقه داشته باشیم.