ارائه اخطار کتبی به اصناف سد معبر کننده سطح حوزه
ارائه اخطار کتبی به اصناف سد معبر کننده سطح حوزه

به گزارش قلم پرس، رضا جان‌فشان شهردار منطقه ۸ تبریز ضمن اعلام خبر فوق افزود: هرگونه سد معبر و ایجاد مزاحمت از سوی اصناف، ابتدا به صورت اخطار کتبی ۴۸ ساعته انجام می‌شود و در صورت توجه نکردن به این تذکر، مأموران شهرداری نسبت به جمع‌آوری اجناس این افراد اقدام خواهند نمود.جان‌فشان گفت: این اقدام به […]

به گزارش قلم پرس، رضا جان‌فشان شهردار منطقه ۸ تبریز ضمن اعلام خبر فوق افزود: هرگونه سد معبر و ایجاد مزاحمت از سوی اصناف، ابتدا به صورت اخطار کتبی ۴۸ ساعته انجام می‌شود و در صورت توجه نکردن به این تذکر، مأموران شهرداری نسبت به جمع‌آوری اجناس این افراد اقدام خواهند نمود.
جان‌فشان گفت: این اقدام به منظور تسهیل در رفت و آمد شهروندان و رفع سد معبر و مزاحمت‌های موجود از طرف برخی صنوف، انجام می‌پذیرد و نیروهای واحد رفع سد معبر به صورت مستمر در معابر گشت زنی دارند.