ادامه بررسی و تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱
ادامه بررسی و تصویب تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱

به گزارش قلم پرس، در ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱، صبح امروز چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز به ریاست غلامرضا احمدی تشکیل یافته و دستور جلسه آن مبنی بر بررسی تعرفه عوارض محلی پیگیری شد. در جلسه امروز شورای شهر، ادامه بررسی ماده ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض مبنی بر عوارض صدور […]

به گزارش قلم پرس، در ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱، صبح امروز چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز به ریاست غلامرضا احمدی تشکیل یافته و دستور جلسه آن مبنی بر بررسی تعرفه عوارض محلی پیگیری شد.

در جلسه امروز شورای شهر، ادامه بررسی ماده ۱۰ دفترچه تعرفه عوارض مبنی بر عوارض صدور پروانه ساخت مورد بررسی اعضا قرار گرفته و پیشنهاد شهرداری در این حوزه با لحاظ تغییراتی به تصویب رسید.

در ادامه جلسه، ماده یازده تعرفه عوارض محلی مبنی بر تعیین  ارزش معاملاتی  و کسر پارکینگ مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

ماده  دوازده تعرفه عوارض محلی، مبنی بر تعیین عوارض قطار شهری تبریز بدون تغییر به تصویب شورای شهر رسید.

مواد سیزده و چهارده تعرفه عوارض محلی نیز مبنی بر عوارض درب اضافی به تصویب شورای شهر رسید.

ماده پانزده عوارض محلی، جنجالی‌ترین ماده مورد بحث امروز اعضای شورای بود که بر عوارض مشاغل دلالت دارد. با توجه به خواست اعضای شورای شهر، ماده پانزده عوارض محلی با لحاظ تغییراتی در پیوست دفترچه  عوارض به تصویب اعضا رسید که شامل افزایش در عوارض حرف پزشکی، بیمارستان خصوصی، آرایشگاه زنانه، زرگری، استخر و سونا، باشگاه بیلیارد و… است.