ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز
ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری تبریز

به گزارش قلم پرس، در ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱، اعضای شورای شهر تبریز صبح امروز نیز فهرست بهای خدمات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری را بررسی و مواردی را به تصویب رساندند. بر اساس این گزارش، ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی مبنی بر فهرست بهای خدمات سازمان آرامستان‌ها با لحاظ تغییراتی به […]

به گزارش قلم پرس، در ادامه بررسی تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱، اعضای شورای شهر تبریز صبح امروز نیز فهرست بهای خدمات سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری را بررسی و مواردی را به تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش، ماده ۲۸ تعرفه عوارض محلی مبنی بر فهرست بهای خدمات سازمان آرامستان‌ها با لحاظ تغییراتی به تصویب رسید. بر همین اساس ۳۵ درصد افزایش در پیش فروش مقبره به جز مقبره خانوادگی به تصویب اعضا رسید.

همچنین در بلوک‌های ۵۶ الی ۶۰ و ۶۵ الی ۶۸، ۲۰ درصد افزایش قیمت مقبره به تصویب رسید.

فهرست بهای خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه، مورد بعدی دفترچه تعرفه عوارض بود که امروز مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفته و با لحاظ تغییراتی در فهرست بهای خدمات و تبلیغات بدنه و داخلی اتوبوس به تصویب رسید.

در ادامه جلسه، ماده ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۵ تعرفه عوارض محلی مبنی بر بهای ورود به محدوده طرح زوج و فرد، عوارض احداث پارکینگ‌های داخل شهری، پارک حاشیه‌ای، طرح‌های ترافیکی، فهرست بهای خدمات حمل و نقل بار درون‌شهری و سازمان پایانه‌های مسافربری شهرداری تبریز  نیز مورد بررسی اعضای شورا قرار گرفته و با لحاظ تغییراتی در پیشنهادات شهرداری به تصویب رسید.

فهرست بهای خدمات گردشگری، ماده ۳۶ تعرفه عوارض محلی آخرین موضوع مورد بررسی در جلسه امروز شورای شهر بود که با لحاظ تغییراتی به تصویب رسید.