به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی با بیان این مطلب گفت: شهرداری منطقه هفت تبریز در راستای آسفالت ریزی اساسی در سطح منطقه جنوب غرب تبریز ۹۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده که از این میان ۴۰ درصد از این اعتبار طی ۹ ماه سال جاری تحقق یافته است.وی با اشاره به مسیرهایی که آسفالت […]

به گزارش شهریار، محمد علی سلیمی با بیان این مطلب گفت: شهرداری منطقه هفت تبریز در راستای آسفالت ریزی اساسی در سطح منطقه جنوب غرب تبریز ۹۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده که از این میان ۴۰ درصد از این اعتبار طی ۹ ماه سال جاری تحقق یافته است.
وی با اشاره به مسیرهایی که آسفالت ریزی اساسی عملیاتی شده است، اظهار داشت: آسفالت ریزی اساسی در معابر کوی آذران اندیشه، آخماقیه، لاله و محله های ابلاغی و بلوار ملت اجرایی شده است.
سلیمی میزان آسفالت ریزی اساسی در مسیر بلوار ملت را بیش از ۶۶۱ تن با استفاده از فینیشر عنوان کرد.